Informační centrum obce Poříčí u Litomyšle

Kontakt

Informační centrum obce Poříčí
    
tel.: 461 616 991

Poříčí č.p. 13

mobil: 739 630 507, 731 183 315

570 01 Poříčí u Litomyšle

    
e-mail: info.porici@tiscali.cz
web: www.ic.obecporici.cz

Toulovcovy maštale

Toulovcovy maštale jsou ojedinělým souborem skalních útvarů, hlubokých kaňonovitých údolí, skalních měst, jeskyní i samostatných skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínali (Kolumbovo vejce, Pancéřová loď apod.) Celá oblast je protkána hustou sítí turistických stezek s vlastním značením, na kterých se lze občerstvit z četných studánek.

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny.

Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz.

Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin.

Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky řeky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, výčnělků, rozsedlin, bloků apod.

Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských Maštalích).

V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).

V únoru roku 1999 vzniklo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Cílem sdružení je zajištění rozvoje regionu, především s důrazem na zaměstnanost a ochranu přírody. Mikroregion má zeměpisnou šířku 12,5 km a zeměpisnou výšku 15 km. Celková plocha mikroregionu je 1083,6 hektarů. 

Ve zmíněném mikroregionu se nacházejí přírodní rezervace Maštale, přírodní park Údolí Krounky a Novohradky a přírodní památka Pivnice. Příroda, nacházející se na území obcí Maštale je krásná a neponičená civilizací.

www.mastale.cz

44_foto-mast-01.jpg
45_foto-mast-02.jpg
46_foto-mast-03.jpg
47_foto-mast-04.jpg
48_foto-mast-05.jpg
49_foto-mast-06.jpg
50_foto-mast-07.jpg
51_foto-mast-08.jpg
Nadcházející akce
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI