Informační centrum obce Poříčí u Litomyšle

Kontakt

Informační centrum obce Poříčí
    
tel.: 461 616 991

Poříčí č.p. 13

mobil: 739 630 507, 731 183 315

570 01 Poříčí u Litomyšle

    
e-mail: info.porici@tiscali.cz
web: www.ic.obecporici.cz

Zrnětín

Obec Zrnětín se nachází východně od obce Poříčí. Nejstarší zmínka o Zrnětínu je z roku 1347.Všechny tyto údaje se vyskytují v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Z návrší je možno pohodlně pozorovat zemskou stezku v jejím předpokládaném průběhu od Zrnětína k Poříčí a po Voštici. Navíc se mezi obyvateli vsi od dávných let klade ke jménu vlastníka domu čp. 27 přízvisko "na tvrzi".

Došli jsme do 14. století a konečně tu jsou první věrohodné dokumenty, kde jsou jména našich vsí zaznamenána. Všechny tyto podklady souvisejí se vznikem.~ a existencí biskupství v Litomyšli v roce 1344.

Jako první se objevuje jméno Zrnětín. V roce 1347, za vlády Karla IV., se po přeměně litomyšlského kláštera na biskupskou kapitulu rozhodovalo, co z majetku bývalého kláštera připadne biskupovi a co kapitule. Výsledek je obsažen v listině s datem 16. října 1347, v níž vratislavský biskup Předslav (Břetislav) podle požadavku papeže Klementa VI. ze 4. května 1346 rozděluje majetek mezi nové nabyvatele. Latinské znění částí listiny, které nás zajímají, je následovné: "Nos ad ecclesiam Luthomisllensem personaliter transtulimus ... Item Vyesd usque in Chocinow ascendendo, cum omnibus Juribus et Redditibus eciam obhgatis, ... Item in Zernetin, Item Rez... ".Český překlad: "Na litomyšlský kostel osobně jsme přenesli ... rovněž Újezd dosahující až k Chotěnovu se všemi právy a důchody, i zastavenými, ... rovněž v Zrnětíně, rovněž Rez ... ".

Znamenalo to tedy, že Zrnětín a Rez patřily mezi statky litomyšlského biskupa. 
Originál této listiny je uložen v litomyšlském Státním okresním archivu.

V Zrnětíně je kaple z roku 1892 zasvěcená sv. Václavu.

66_zrnetin2.jpg
67_zrnetin9.jpg
68_zrnetin.jpg
69_zrnetin5.jpg
70_zrnetin8.jpg
71_porici13.jpg
Nadcházející akce
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI