Informační centrum obce Poříčí u Litomyšle

Kontakt

Informační centrum obce Poříčí
    
tel.: 461 616 991

Poříčí č.p. 13

mobil: 739 630 507, 731 183 315

570 01 Poříčí u Litomyšle

    
e-mail: info.porici@tiscali.cz
web: www.ic.obecporici.cz

Poříčí a okolí

Kostel v Mladočově

V Mladočově se nacházejí dvě stavby zapsané v Seznamu kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Bartoloměje a pozdně barokní faru.

Vzhledem k jeho poloze, tvoří kostel dominantu kraje a je viditelný téměř ze všech částí katastru. Některé jeho části pochází z roku 1250, což z něho dělá nejstarší stavbu nejen v Mladočově, ale i v širokém okolí.

Je zasvěcen apoštolovi sv. Bartoloměji a je vystavěn v tzv. "přechodném slohu". Jelikož byl postupně přistavován a upravován, mísí se v něm slohů hned několik. Hlavním stavebním materiálem je lámaný kámen (opuka), jímž kraj oplývá.

Kostel je složen ze dvou objektů - vlastního kostela a opodál stojící zvonice. Zvony umístěné ve 32 m vysoké zvonici pocházely původně z 15. a 16. století.

Nejstarší zvon z roku 1453 váží 181 kg a je na věži dodnes.

Druhých zvonů bylo v průběhu let hned několik. Ten původní, pořízený roku 1484, byl za první světové války (12. dubna 1917) z věže snesen, odvezen a zřejmě roztaven. V roce 1926 byl nahrazen novým, 282 kg těžkým, který musel být opět roku 1942 odevzdán. Ten byl roku 1978 nahrazen novým se jménem "Pana Marie". Jeho průměr je 0,84 m a váží 340 kg.

Třetí a největší zvon z roku 1587 je na věži dodnes. Má průměr 1,1 m.

Vnější plášť kostela byl v roce 2003 celkově zrekonstruován a v roce 2004 byla opravena věž u kostela.

Fara byla do Seznamu kulturních památek zařazena až po roce 1989 a v r. 1997 byla také celkově obnovena.

 

Naučná stezka "Kolem Štinberka"

Stezka pro pěší o délce cca 4,8 km, která prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle – zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“, odtud také pochází název naučné stezky. Trasa – okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu.

Na trase je 10 informačních tabulí, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického a z hlediska fauny a flory.

Na trase je umístěna vyhlídka, kde je za jasného počasí k vidění široké okolí. Informační panely na trase tématické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a i zkrácený text přeložený do anglického jazyka. Tudíž si návštěvník může odnést tento text pomocí Smartphonu nebo jiného zařízení s sebou.

K dostání je také propagační materiál v IC Poříčí u Litomyšle, kde je také možné požádat o zaslání informací ohledně naučné stezky elektronickou poštou.

Tématická stezka využívá potenciál přírodního prostředí dané lokality a jejím účelem je výchova, vzdělání a ekovýchova ve výše zmiňovaných oblastech.

Je přístupna občanům všech věkových kategorií, které mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou.

 

Klimšův mlýn

Je jedním z nejstarších a nejkrásnějších domů v Poříčí.

Jeho stáří místní pamětníci odhadují až na čtyři sta let. Mlynářská činnost byla ukončena v roce 1953, mlýnské kolo se bohužel nezachovalo.

Vedle mlýna na místě, kde dřív stála pila, se nachází přibližně 200 let starý včelín s několika úly zhotovenými z kmene stromu a opodál je malý rybníček s lekníny.

 

Cikov  "U Panenky Marie"

V místní části obce Horní Újezd - Cikově se nachází „fialový pramen“ s upraveným rybníčkem a sochou Panny Marie z roku 1893, který poskytuje idylickou možnost odpočinku cyklistům, ale i všem ostatním.

 
104_foto12.jpg
107_okoli4.jpg
109_okoli6.jpg
112_porici4.jpg
118_kostel02.jpg
117_kostel.jpg
119_kostel04.jpg
Nadcházející akce
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI