Aktuálně

15. 9. 2020 - JAK VOLIT V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH?

 

26. 8. 2020 - Svatováclavský fotbálek amatérů

Sportovní klub Poříčí zve na tradiční fotbalový turnaj. Více informací zde.

  

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 13. června 2020 uspořádala obec Poříčí u Litomyšle ve spolupráci se všemi spolky naší obce den pro naše děti, který se uskutečnil na prostranství u kulturního domu za krásného slunného a teplého počasí. Společným nástupem dětí a přivítáním pana starosty ve 14 hod započalo zábavné odpoledne, které bylo rozděleno do dvou částí.

V té první části měly děti absolvovat úkoly na 9 připravených stanovištích, kde byly podle toho, jaký předvedly výkon, odměněny poříčskými korunami. Ty následně utratily v poříčském stánku za nejrůznější dobroty a jiné drobnosti. Předtím, než se děti vrhly na plnění úkolů na stanovištích, bylo každé dítě z naší obce obdarováno novým poříčským trikem a náramkem, jež měly dětem připomenout, že v letošním roce slaví naše obec své 30. narozeniny. Pitný režim mohly děti doplňovat ve stánku, kde měly zdarma limonádu a hlad mohly zahnat párkem v rohlíku.

V té druhé části čekalo na děti překvapení. V koňském spřežení taženém koněm Montym přijeli rytíř Brtník se svou dcerou Leontýnou, kteří nás navštívili, aby uvedli do života nově vybudovanou lanovou dráhu, umístěnou podél víceúčelového hřiště. A aby to neměly děti tak jednoduché, musely rytířovi slíbit, že budou s lanovkou slušně zacházet a nebudou ji ničit, aby jim vydržela co nejdéle. Potom rytíř Brtník klíčem pomyslně tuto novou atrakci pro děti odemkl, a tak mohla být hned dětmi otestována.

Opravdu velmi mile nás překvapila účast dětí, která byla rekordní, protože dorazilo kolem 90 dětí, což jsme opravdu nečekali. Děkujeme proto všem, kteří přišli strávit sobotní odpoledne ke kulturnímu domu. 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

10. 7. 2020 - Informační centrum o prázdninách

Otevírací doba INFORMAČNÍHO CENTRA o prázdninách:

Po-Pá 14:00 – 18:00 hod

So-Ne 13:00 – 17:00 hod.

1. 7. 2020 - Výlukové jízdní řády platné od 1. 7. do 30. 9. 2020

Linka Proseč - Litomyšl a zpět

Linka Polička - Litomyšl a zpět

23. 6. 2020 - Vzdělávací dny ZŠ Dolní Újezd

2. 6. 2020 -

1. 6. 2020 - UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA SILNICE II/359 V POŘÍČÍ U LITOMYŠLE od 1. 6. 2020

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s realizací akce „Obnova tělesa silnice II/359, Poříčí u Litomyšle“ dojde od 1. 6. 2020 k ÚPLNÉ UZAVÍRCE výše uváděné komunikace mezi č. p. 25 a č. p. 20 v Poříčí u Litomyšle.

Prosím vás tímto o pochopení a potřebnou dávku trpělivosti. Situace v této lokalitě je již opravdu havarijní a nesnese odkladu. Po realizaci této akce dojde ke stabilizaci tělesa komunikace a vybudování nového chodníku, který bude sloužit každému z nás. V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že vstup chodců bude také do prostoru stavby zakázán a náhradní trasa pro pěší povede nad č. p. 20 po soukromých pozemcích.

Žádám vás, abyste v tomto úseku sesedli z kola a pouze ho vedli. Děkuji tímto p. Marii Lenochové a p. Marii Hlušičkové, že průchod chodcům zde povolily, stejně jako vám, občanům, za pochopení.

Pokud by bylo něco nejasného, tak se prosím obracejte na starostu obce (tel. 731 183 315).

Níže najdete situace s vyznačenými objízdnými trasami v mapě:

obr.situace - objízdná trasa 1

obr.situace - objízdná trasa 2

PDF situace - objízdné trasy obě

František Bartoš, starosta obce

28. 5. 2020 - KONEČNÉ PODOBY VÝLUKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PO 1.6. 2020

Linka Proseč - Litomyšl (ČSAD) - z Proseče, přes Budislav, Poříčí, Zrnětín, Lubnou, Sebranice, Horní Újezd, Dolní Újezd, Osík, Litomyšl a zpět.

Linka Polička - Litomyšl (Zlatovánek) - z Poličky, přes Sebranice (některé spoje budou zajíždět do Lubné a budou se vracet zpátky do Sebranic), Horní Újezd, Desná (Podháj), Mladočov (tam se otočí), Desná, Dolní Újezd, Osík, Litomyšl a zpět.

Linka Polička - Pardubice (Zlatovánek)

25. 5. 2020 - VYVĚŠENÍ ČERNÉ VLAJKY DNE 26. 5. 2020

Vážení občané,

s ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také na předpokládaný 20% pokles obecních příjmů jsme povinni Vás informovat o zastavení investic, které nebude možné v rámci kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu v naší obci realizovat.

V následujících letech budeme pravděpodobně nuceni upustit od svých investičních záměrů, na které jsme v předchozích letech řádného hospodaření šetřili.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svoji živnost, pomoci a tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by pomoc měla jít pouze ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový stav a obce nemohou náklady na kompenzaci těchto opatření nést. Bohužel vláda a paní ministryně Schillerová tento názor nezastává a v tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmané a také Senát. Kompenzační bonus je již lidem hrazen, a proto samospráva, a tedy i naše obec ve skutečnosti už o finance přišla, nicméně teď je otázkou, zda Poslanecká sněmovna v úterý dopoledne 26. května 2020 bude tento nehezký trend dále rozšiřovat, nebo ho zastaví.

Pojďme se slzou v oku rozloučit s našimi investicemi, na které nejen v tomto roce, ale i v letech následujících nebudeme mít peníze. Přišlo to náhle a nečekaně. Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o krácení peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto událostí pak zemřely veškeré naděje pro realizaci plánovaných staveb obcí České republiky.

 

6. 5. 2020 - OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že nově v obchodě s potravinami přijímáme platby platebními kartami.

24. 4. 2020 - OBJEDNÁVKY MASA

Obchod s potravinami Poříčí oznamuje, že je přijímá objednávky na čerstvé chlazené maso všech druhů.

30. 3. 2020 - 100 LET STÁTNÍ VLAJKY

Vzhledem ke složité situaci v naší zemi tak trochu zaniká jedno významné historické jubileum. Dne 30. března 1920 byla zákonem č. 252/1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, přijata naše státní vlajka v podobě, kterou všichni známe. A slaví dnes tak své 100. výročí. Jedná se o jeden ze symbolů naší samostatnosti a svrchovanosti, jejíž význam vyniká v obzvláště těžkých dobách a situacích, které bohužel momentálně všichni prožíváme.

Z výše uvedených důvod je proto dnes 30. 3. 2020 vztyčena naše státní vlajka před budovou obecního úřadu.

František Bartoš, starosta

16. PLES OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnil v Kulturním domě v Poříčí 16. ples obce Poříčí u Litomyšle.

K tanci a poslechu hrála skupina Rytmik, na návštěvníky čekala bohatá tombola a hodnotné slosovatelné ceny. Se svým tanečním vystoupením se nám třikrát představila taneční skupina Scarlett, která za svá taneční čísla sklidila velký úspěch.

Před losováním hlavních cen nechybělo jako každý rok půlnoční překvapení, tentokrát v podání včeliček na písně Karla Gotta, na kterého bylo takto pěkně vzpomenuto. Vtipně a zároveň precizně podané vystoupení a skvěle vyladěné kostýmy byly odměněny bouřlivým potleskem. Poříčské plesové menu nabízelo výběr ze čtyř hlavních jídel a po půlnoci byla k dispozici i česnečka. Věříme, že se nám ples vyvedl a budeme se těšit zase za rok u dalšího plesu obce Poříčí u Litomyšle.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

SBĚR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ

Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků dle novelizace vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Kladnými přínosy sběru jedlých tuků a olejů jsou především ochrana potrubí kanalizací a čistíren odpadních vod, což se může jevit jako banalita, ale případné vylévání olejů do odpadu kanalizace zanáší a v extrémních případech může časem docházet ke snížení průtoku či dokonce ucpání potrubí, také k poškození technologií ČOV a s tím spojeným zvýšením nákladů na údržbu. Pozitivní je rovněž snížení objemu bioodpadů ukládaných na skládkách.

V naší obci můžete odevzdávat olej v plastových obalech (pet lahvích) každou středu od 16:00 do 19:00 na obecním úřadě v Poříčí nebo kdykoliv po individuální domluvě.

30. 12. 2019 - PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

V pondělí 30. prosince 2019 připravila obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle v rámci oslav konce roku v pořadí již druhý předsilvestrovský ohňojstroj. Byla to vskutku krásná podívaná, která trvala zhruba 6 minut, a nenechalo si ji ujít odhadem až 200 lidí plus dalších několik, kteří pozorovali ohňostroj z jiných míst v obci. 

Připraveno bylo i drobné občestvení v podobě čočkové polévky a dalších dobrot.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

15. 12. 2019 - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

V neděli 15. 12. 2019 se v prostorách kulturního domu v Poříčí uskutečnilo tradiční předvánoční posezení. Místní děvčata si připravila taneční vystoupení a místní děti secvičily muzikál Rebelové.

Vánoční atmosféru dokreslily výborné vánoční nápoje a další dobroty. Při této příležitosti proběhlo vyhlášení celoroční soutěže o "Nej balkon, záhon, předzahrádku, ...", v rámci které byla za vítěze vyhlášena nemovitost čp. 25 v Poříčí pana Stanislava Schauera. 

Proběhlo i vyhlášení dětské celoroční soutěže, kdy všechny zúčastněné děti, které dospěly ke správnému znění tajenky, byly odměněny. Los pak přiřadil ve dvou kategoriích třem vylosovaným dětem hodnotnější ceny, ale nikdo neodešel s prázdnou.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1. 12. 2019 - OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE PROVOZOVATELEM OBCHODU

Od 1. 12. 2019 je obec Poříčí u Litomyšle provozovatelem obchodu s potravinami a smíšeným zbožím v Poříčí čp. 12.

1. 12. 2019 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční rozsvícení vánočního stromu před Kulturním domem v Poříčí se konalo na první adventní neděli 1. prosince 2019.

U této příležitosti vystoupily děti z mateřské školy a nechyběly ani vánoční koledy. Promluvil i p. Josef Štorek a své verše přednesla Anna Faltysová. Děti si mohly ozdobit vlastní dětský stromeček a u něho mohly předat dopis Ježíškovi. Nakonec s pomocí andílka opět po roce společně rozsvítily krásný vánoční smrk u kulturního domu.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

11. 11. 2019 - Hejtman Pardubického kraje přislíbil obci finanční podporu na právě započatou výstavbu nové požární zbrojnice.

Více informací.

30. 10. 2019 - Jsme na FACEBOOKu!

Navštivte oficiální facebookové stránky OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE a staňte se našimi fanoušky!