Myslivecký spolek

pořízení dronu - publicita

 

předseda - Josef Boštík, tel. 731 755 713 
hospodář - Leoš Boštík, tel. 604 429 569

 

Myslivecký spolek Poříčí hospodaří v honitbě pronajaté  od Honebního společenstva Poříčí – Budislav. Jedná se o honitbu v katastru obcí Poříčí, Zrnětín, Mladočov a Budislav,  o výměře 815 ha. Jde o honitbu polního charakteru, která je zemědělsky obhospodařována. Krytinu tvoří nejen lesy   z listnatých a jehličnatých stromů, ale i remízky, které jsou někde i 100 m dlouhé.

Toto prostředí dává možnost chovu drobné zvěře jako je bažant obecný, zajíc polní a koroptev polní.  Taktéž i srnčí zvěře.  Zvěř černá je v naší honitbě zvěří, která se zde zdržuje v době osevu kukuřice a řepky olejky. Tato zvěř honitbou spíš prochází na jiná stanoviště. Nedílnou součástí zdejší fauny jsou i predátoři - liška obecná,  jezevec lesní, kuny, psík mývalovitý, tchoř, lasice a z pernaté káně, jestřáb, pochopové a poštolka.

Činnost mysliveckého spolku je od počátku zaměřena na chov drobné zvěře – bažanta obecného a zajíce polního. Za tímto účelem byla zhotovena  voliéra  v Zrnětíně, kde se odchovává bažantí zvěř.  Ta  je posléze vypuštěna do lokalit honitby před podzimními hony.  Zajíc polní je u nás  v celé honitbě, ale jsou lokality, ve kterých se vyskytuje pouze sporadicky a v malém množství. V minulosti bylo provedeno jeho ozdravení  nákupem zajíců a jejich vypuštěním do honitby.  V tomto směru nebylo shledáno výrazného výsledku,  proto bylo od dalšího nákupu zatím upuštěno.

Stavy zvěře jsou snižovány zemědělským  hospodařením,  zejména z důvodu ošetření a sklízení plodin v době snůšky,  kladení či líhnutí mláďat. Jedním z dalších problémů, které zvěř ruší je nadměrný turistický ruch a neukáznění návštěvníci  honitby, kteří nechávají své psí miláčky volně pobíhat. Dalším nešvarem dnešní doby je rozmach čtyřkolek a terénních motocyklů,  kdy jejich majitelé jezdí kdekoli po honitbě.

V současné době má náš myslivecký spolek 16 členů. Všichni se podle svých možností podílejí na  jeho chodu.  Účastní se brigád u zemědělského družstva  a  dlouhodobě spolupracujeme s Obecním úřadem Poříčí  na pořádání kulturních akcí. Například sraz rodáků a dětský den. Spolek každoročně pořádá myslivecký ples s dlouholetou tradicí.

Hlavním posláním myslivosti je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému a spolková činnost směřujicí k udržení a rozvíjení myslivecký tradic  a zvyků.

V současnosti spolek má 17 členů. Jejich věkový průměr je 56 let. Nejstarší člen oslaví v letošním roce 90 let a nejmladší 27 let.

Fotogalerie:

Myslivecké sdružení je pořadatelem již tradičního plesu a dětského karnevalu. Fotografie z těchto akcí můžete shlédnout v sekci Fotogalerie.

Fotografie z mysliveckého honu a výroční schůze ze dne 5. 12. 2015 můžete shlédnout zde.

Fotografie z mysliveckého honu ze dne 28. 12. 2015 si můžete prohlédnout zde.