Stravování

Hospoda Na Ranči
Poříčí u Litomyšle 96
570 01 Litomyšl

www.hospodanaranci.sweb.cz
Kontaktní osoba: Pechancová Hana, tel. 731 190 782 

Hostinec Pod hájem
Desná 83
570 01 Litomyšl

www.podhajem.com
Kontaktní osoba: Lasotová Ivana
Tel: 603 284 211