Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle

 

František Bartoš - starosta

Ing. Arch. Radim Bárta - místostarosta

Ing. Petr Faltys

Ing. Tomáš Rosypal

Mgr. Jaroslav Švihel

Jana Zachová, Dis.

Kateřina Kusá

Jiří Bartoš

Vojtěch Faltys