Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle

 

František Bartoš - starosta

Ing. Arch. Radim Bárta - místostarosta

Ing. Petr Faltys

Mgr. Monika Flídrová

Mgr. Jaroslav Švihel

Kamil Hurych

Kateřina Kusá

Jiří Bartoš

Ladislav Kmošek