Rok 2020

25. 9. 2020 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

V pátek 25. 9. 2020 se v Poříčí konala významná historická událost v životě naší obce. Do provozu a užívání byla slavnostně uvedena nová budova hasičské zbrojnice, která nese symbolické číslo popisné 150. I přes ne zcela příznivou covidovou situaci v naší společnosti a špatné počasí, přijalo pozvání relativně velké množství hostů, zástupců okolních sborů dobrovolných hasičů, včetně těch našich. Celý pátek výrazně pršelo, avšak s blížící se 14. hodinou, kdy byla tato významná událost slavnostně zahájena, déšť jakoby zázrakem ustal. Do jisté míry lze toto spojovat i se sv. Floriánem, patronem hasičů, jehož soška je umístěna ve štítě nové požární zbrojnice a já doufám, že naši obec a občany zde žijící bude do budoucna ochraňovat před vším zlým a nebezpečným.

Po úvodním proslovu starosty obce, radní Pardubického kraje Hany Štěpánové, starosty Krajského sdružení dobrovolných hasičů Josefa Bidmona, jednatele zhotovitelské firmy Stavební sdružení Boštík, s. r. o. Petra Faltyse a starosty našeho sboru dobrovolných hasičů Josefa Boštíka mohlo dojít na stříhání pásky a tím i k oficiálnímu uvedení této nové budovy do života (naposledy se nová veřejná budova otevírala v r. 1949). Tímto však slavností chvíle nekončily. Po střižení pásky se zvedla zadní vrata garáže, do které přijelo nové hasičské auto značky Ford, které bylo tímto okamžikem předáno do užívání místním hasičům. Následně byl předán starostovi a veliteli místního SDH dar od zastupitelstva, kterým byla repasovaná džberovka (ruční stříkačka). Byla předána jako odkaz generací, které v r. 1888 zakládali sbor hasičů v naší obci. Bylo to v daleko těžší době, než je dnešní, také „neměli“ peníze, ale měli nadšení, euforii, víru v dobrou věc, touhu něco udělat, něco dokázat, a to jsou hodnoty, na kterých bychom dnes měli stavět všichni, včetně hasičů, kterým byla nová hasičská zbrojnice a automobil předány do správy a užívání. Měli bychom se chovat tak, aby i po nás zůstaly odkazy, na kterých budou stavět generace, které přijdou v následujících letech. Toto byla pomyslná tečka za oficiálním programem této velice významné události v životě naší malé obce.

Po prohlídce se všichni zúčastnění přesunuli do našeho kulturního domu, kde pro ně připravil tým okolo Luboše Bartoše, Aničky Faltysové a děvčat z kulturní komise slavnostní a velmi chutný raut, který sklidil všeobecnou pochvalu. Pro mě jako pro starostu bylo milým překvapením, jak se do obsluhy přítomných zapojila „nastupující“ generace našich mladých hasičů. Doufám, že ve svých aktivitách budou pokračovat, jelikož podmínky pro další činnost mají nyní nadstandartní.

Závěrem chci poděkovat každému, kdo se zapojil do příprav této slavnostní akce. Děkuji zastupitelstvu obce za schválení a financování tohoto projektu, stejně tak Ministerstvu vnitra a Pardubickému kraji za finanční podpory. Zapomenout nemohu na místostarostu Radima Bártu, který celou stavbu projektoval a firmě Stavební sdružení Boštík, s. r. o. za precizně odvedené provedení této stavby.

Ze srdce děkuji.

František Bartoš, starosta

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

29. 8. 2020 - POŘÍČSKÉ SKOTAČENÍ II.

  

V sobotu 29. srpna 2020 se děti i dospělí rozloučili s letními prázdninami veselým soutěžením. Pro 7 odvážných týmů (Děti okupace 1968, Šmejdolež, McQueen team, Sourozenci, A je to, LaFamilia, Splašená vemena) bylo na prostranství u kulturního domu nachystáno 5 skotačivých soutěžních disciplín. Hned první z nich, nazvaná Balónková, prověřila schopnost soutěžících správně nafouknout i bouchnout balónky. K vidění byly odhodlané, často až zoufalé pokusy o bouchnutí balónku břichem, bez pomoci rukou, za velkého fandění diváků. Také druhá disciplína – Převoznická – připravila pro samotné soutěžící i fanoušky mnoho vtipných a napínavých momentů. Úkolem týmů bylo převézt v neckách přes vodu kostičky a poskládat z nich správný obrázek. Nejednou skončily kostičky i převozníci ve vodě J Třetí soutěž byla vědomostní a prověřila důvtip i znalosti soutěžících o historii naší obce. Ve čtvrté disciplíně, takzvané Potápěčské, se soutěžící společnými silami oblékali do potápěčské výbavy. Po zdolání překážkové dráhy se vrhali do bazénu a lovili plechovky piva s písmenky své barvy, ze kterých sestavili správné slovo. Závěrečná disciplína – Žrací – potěšila milovníky máku a olomouckých tvarůžků. Týmy měly za úkol sníst mísu plnou šišek s mákem, dlouhými brčky vypít 4 půllitry s různými nápoji, jednoho malého zeleného panáka a jako dezert sníst tvarůžky vylepšené kopečkem šlehačky. Mnoha divákům se při té podívané sbíhaly sliny a běželi soutěžícím na pomoc J Nejlépe si v soutěžích vedl McQueen Team, který si s velkým náskokem před ostatními vybojoval 1. místo. Na druhém místě skončil tým A je to a na třetím místě Šmejdolež. Všichni soutěžící si však zasloužili potlesk za fair play a za výbornou atmosféru, která nám zpříjemnila konec letních prázdnin.

Monika Flídrová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

29. 8. 2020 - SUPERHRDINSKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Jelikož pro většinu dětí byly letošní prázdniny nezapomenutelně dlouhé, tak jsme se jako každý rok i letos sešli, abychom se s prázdninami pořádně rozloučili. Letošní stezka nesla název ,,superhrdinská‘‘ a jak je již tradicí, poslali jsme děti na část místní naučné stezky, kde plnily 10 úkolů, za které, když zdárně zvládly, byly řádně odměněny. Celá stezka byla plná hrdinů, kteří když bylo potřeba, tak dětem s plněním úkolů pomohli.

I když není vůbec důležité vyhrát, ale zúčastnit se, musím zde vyzdvihnout ty nejlepší z nejlepších a tím jim ještě jednou pogratulovat. Za mladší kategorii se na 3. místě umístila Kristýnka Pavlovičová, na 2. místě Jáchymek Rosypal a na 1. místě Johanka Gaudlová. Za starší to byl na 3. místě Filip Flídr, na 2. místě Michal Šveda a na 1. místě Honza Šveda. Nejmladším účastníkem se letos stal Filípek Ďuriš.

Tímto bych jménem svým i jménem Ádi Kusé ráda poděkovala všem, co se na přípravě a odehrávání stezky podíleli a děkujeme jim za veškerou pomoc. Bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme! Chtěla bych poděkovat i všem dětem za účast a budeme se těšit zase za rok, doufáme, že alespoň v podobné účasti. :-).

Veronika Lněničková

13. 6. 2020 - DĚTSKÝ DEN

V sobotu 13. června 2020 uspořádala obec Poříčí u Litomyšle ve spolupráci se všemi spolky naší obce den pro naše děti, který se uskutečnil na prostranství u kulturního domu za krásného slunného a teplého počasí. Společným nástupem dětí a přivítáním pana starosty ve 14 hod započalo zábavné odpoledne, které bylo rozděleno do dvou částí.

V té první části měly děti absolvovat úkoly na 9 připravených stanovištích, kde byly podle toho, jaký předvedly výkon, odměněny poříčskými korunami. Ty následně utratily v poříčském stánku za nejrůznější dobroty a jiné drobnosti. Předtím, než se děti vrhly na plnění úkolů na stanovištích, bylo každé dítě z naší obce obdarováno novým poříčským trikem a náramkem, jež měly dětem připomenout, že v letošním roce slaví naše obec své 30. narozeniny. Pitný režim mohly děti doplňovat ve stánku, kde měly zdarma limonádu a hlad mohly zahnat párkem v rohlíku.

V té druhé části čekalo na děti překvapení. V koňském spřežení taženém koněm Montym přijeli rytíř Brtník se svou dcerou Leontýnou, kteří nás navštívili, aby uvedli do života nově vybudovanou lanovou dráhu, umístěnou podél víceúčelového hřiště. A aby to neměly děti tak jednoduché, musely rytířovi slíbit, že budou s lanovkou slušně zacházet a nebudou ji ničit, aby jim vydržela co nejdéle. Potom rytíř Brtník klíčem pomyslně tuto novou atrakci pro děti odemkl, a tak mohla být hned dětmi otestována.

Opravdu velmi mile nás překvapila účast dětí, která byla rekordní, protože dorazilo kolem 90 dětí, což jsme opravdu nečekali. Děkujeme proto všem, kteří přišli strávit sobotní odpoledne ke kulturnímu domu. 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

7. 6. 2020 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků = radostná chvíle v životě obce, jelikož dětí není nikdy dost. Je velice příjemné, když se v obci, kde žije cca 500 obyvatel, vítá do obecní "rodiny" 10 nových členů. Mladých rodin v obci přibývá a to je do budoucna velmi dobré znamení. Žije se nám v obci příjemně, úroveň vybavenosti stoupá a s tím přichází i tato odměna v podobě malých dětí.

Vítání občánků proběhlo v neděli 7.6. od 14:00 v kulturním domě, kde se k této příležitosti sešlo poměrně velké množství rodičů, prarodičů a dalších členů jednotlivých rodin. 

Novými občánky naší obce jsou Anežka Pavlovičová (na fotkách chybí), Filip Ďuriš, Štěpánka Janatová, Filip Bartoš, Mikoláš Faltys, Antonín Hanyk, Izabela Kolomazníková, Rozálie Řejhová, Kateřina Zachová a Sabina Kárská.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

 

7. 3. 2020 - BÁJEČNÝ KARNEVAL S ABRAKA MUZIKOU

   

Báječný karneval s Abraka muzikou, tak se jmenoval letošní karneval pro děti, který se každoročně koná v kulturním domě po obecním plese. Sobotní odpoledne 7. 3. 2020 patřilo v Poříčí dětem. Tento rok jsme sáhli po něčem trochu neznámém a jiném, než byl klasický karnevalový program. Pozvali jsme si interaktivní didaktické hudební divadlo z Moravy zaměřené na tvorbu a realizaci hudebních pořadů připravených na míru pro děti všech věkových kategorií. 

Pestrobarevně vyzdobený sál byl plný krásných kostýmů, kde nechyběli rytíři, princezny, víly, indiáni, hasiči, různá zvířátka a mnoho dalších originálních masek. Na úvod byl zařazen tanec, při kterém se masky samostatně představovaly. 

Hudebníci Abraka muzika si pro děti každé věkové kategorie připravili originální program plný hudebních, dramatických, tanečních a pohybových aktivit. Například si děti zazpívaly s kytarou, kouzlily různá zvířata, malovaly, mohly si vyzkoušet zatančit mazurku nebo si jen tak skotačit na tanečním parketu. Samozřejmě na konci karnevalového dění nechyběla židličkovaná pro děti i rodiče, která je pro karneval tradicí. 

Děti si užily o trochu jiný karneval, než jsou ty klasické. My věříme tomu, že plný parket skotačících masek byl důkazem toho, že to špatná volba nebyla. Uvidíme, co nám přinese následující rok, určitě máme mnoho poznatků a připomínek, které zúročíme při organizaci dalšího báječného karnevalu.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat sponzorům, bez kterých by děti neměly tak bohatou tombolu. Velké díky patří i těm, kteří strávili čas v kuchyni a za barem a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě karnevalu.

Přejeme vám hlavně zdraví, buďme k sobě ohleduplní, pomáhejme si a snažme se trávit co nejvíce času se svou rodinou, což nás určitě přivede na jiné myšlenky v tomto nelehkém období. Věříme, že se všichni ve zdraví brzy zase setkáme, třeba na mamaklubu.

Za mamaklub Evča Bartošová a Péťa Faltysová

Fotografie si můžete prohlétnou zde.

6. 3. 2020 - 16. PLES OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnil v Kulturním domě v Poříčí 16. ples obce Poříčí u Litomyšle.

K tanci a poslechu hrála skupina Rytmik, na návštěvníky čekala bohatá tombola a hodnotné slosovatelné ceny. Se svým tanečním vystoupením se nám třikrát představila taneční skupina Scarlett, která za svá taneční čísla sklidila velký úspěch.

Před losováním hlavních cen nechybělo jako každý rok půlnoční překvapení, tentokrát v podání včeliček na písně Karla Gotta, na kterého bylo takto pěkně vzpomenuto. Vtipně a zároveň precizně podané vystoupení a skvěle vyladěné kostýmy byly odměněny bouřlivým potleskem. Poříčské plesové menu nabízelo výběr ze čtyř hlavních jídel a po půlnoci byla k dispozici i česnečka. Věříme, že se nám ples vyvedl a budeme se těšit zase za rok u dalšího plesu obce Poříčí u Litomyšle.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.