Zvyšování bezpečnosti na místní komunikaci v lokalitě „Alej“, Poříčí u Litomyšle

Cílem projektu je vybudování nového chodníku, jehož prostřednictvím chce obec Poříčí u Litomyšle zkvalitnit podmínky pěšího provozu, a tím navýšit bezpečnost dopravy v lokalitě "Alej" v obci Poříčí u Litomyšle. Výstavbou chodníku a jeho napojením na stávající infrastrukturu chce obec vytvořit ucelený a bezpečný systém pěších tras v obci, a tím navýšit bezpečnost a zároveň i komfort chodců při jejich využívání. Předmětný chodník bude vystaven s požadavkem na bezbariérové užívání a v místech zástavby bude chodník napojen na sjezdy či nájezdy k pozemkům.

 

Realizací projektu tak dojde ke zlepšení mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu chce obec odstranit veškerá stávající nebezpečná kolizní místa v předmětné lokalitě a vybudovat bezpečný chodník s kvalitním povrchem, čímž zároveň výrazně stoupne atraktivita předmětné pěší trasy. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.