ZELENÁ STUHA 2017

OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE
NOSITEL ZELENÉ STUHY PARDUBICKÉHO KRAJE
NOSITEL ZELENÉ STUHY ČESKÉ REPUBLIKY
SOUTĚŽ "VESNICE ROKU" 2017

 

Obec Poříčí u Litomyšle se po 6 letech od zisku Zlaté stuhy v r. 2011 opět přihlásila do soutěže "O vesnici roku". Zajímavostí je, že v rámci Pardubického kraje se do soutěže přihlásilo 27 obcí, tedy nejvíce z celé České republiky. Oproti  14ti obcím z r. 2016 to byla veliká konkurence. Každou přihlášenou obec navštívila hodnotící komise.

Dne 22. 6. 2017 ve 23:55 hod přišla neuvěřitelná zpráva, že jsme byli oceněni ZELENOU STUHOU v rámci Pardubického kraje, která se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. Je to obrovské ocenění, jehož význam bude s postupem času ještě narůstat. Je to ocenění práce nejenom zastupitelů, ale hlavně všech občanů, kteří to s naší obcí myslí v dobrém a svou prací přispěli k této ceně, za což jim pochopitelně děkujeme.

Zanedlouho potom dorazila pozvánka na vyhlášení. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhlo 12. srpna 2017 ve "zlaté" obci Lukavice (okr. Ústí nad Orlicí), kde jsme obdrželi skutečnou zelenou stuhu a další ocenění v podobě diplomů a dalších pamětních předmětů. Za zisk zelené stuhy odměnil Pardubický kraj naší obec finanční částkou 100 tis. Kč a Ministerstvo životního prostředí ČR, které je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a garantem Zelené stuhy, podpořilo naší obec formou dotace na realizaci projektů zaměřených na péči o zeleň a životní prostředí, a to ve výši 700 tis. Kč.

Tímto naše působení v soutěži však nekončilo, protože vítězstvím zelené stuhy v krajském kole jsme věděli, že nás ještě navštíví celostátní komise. Poslední srpnový den r. 2017 nás navštívila celostátní komise, které jsme se snažili co nejlépe představit naši obec, tentokrát již jenom z pohledu životního prostřední a péče o veřejná prostranství a zeleň.

Dne 25. září 2017 se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR slavnostní vyhlášení této soutěže, kterého se zúčastnil pan starosta František Bartoš se zastupitelem obce Ing. arch. Radimem Bártou. Atmosféra ve Valdštejnském sále byla úžasná a napětí se zvyšovalo v průběhu vlastního vyhlašování, kdy naše obec byla stále opomíjena a nakonec jsme byli vyzváni jako poslední, což znamenalo pro naši obec vítězství a zisk ZELENÉ STUHY ČESKÉ REPUBLIKY. Zážitek to byl nepopsatelný a velice emotivní. Toto vítězství je oceněním práce všech občanů, kteří dlouhodobě udržují a pečují o své nemovitosti, za což jim velké poděkování.

Další nečekanou informací pro nás byl fakt, že ziskem Zelené stuhy České republiky jsme se automaticky nominovali do mezinárodní evropské soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE a že, pokud budeme chtít, můžeme v této soutěži v r. 2018 reprezentovat naší obec a rovněž celou Českou republiku.

Ačkoliv jsme neměli nejmenší páru o tom, co nás čeká, tak v prvé řadě to byla ohromná hrdost a čest, se kterou jsme tuto nabídku na půdě Senátu přijali.

"Na toto ocenění jsme patřičně hrdi a momentálně si v obci velice užíváme tyto emoční chvíle. Ocenění patří všem občanům, kteří dlouhodobě pečují nejenom o svoje, ale i o obecní pozemky a veřejná prostranství a není jim lhostejné prostředí, ve kterém společně žijeme. I toto mělo vliv na konečné rozhodnutí celostátní komise. Naše vítězství je odměnou a poděkováním za dosavadní odvedenou práci, je potvrzením skutečnosti, že se Poříčí u Litomyšle vydalo tou správnou cestou po svém znovuosamostatnění v r. 1990. Současně je závazkem k pokračování v této cestě vedoucí k dalšímu rozvoji obce.

Velice dobře si uvědomujeme, že v soutěži Entente Florale Europe 2018 již nebudeme reprezentovat pouze naši obec, ale také Pardubický kraj a celou Českou republiku. Mohu slíbit, že pro důstojnou reprezentaci uděláme vše, co bude v našich silách."  František Bartoš, starosta obce.

Když se na to podíváme s odstupem času, byli jsme tehdy na pokraji velmi náročného maratonu příprav, které započaly ihned po zisku Zelené stuhy České republiky. Na jeho konci byla návštěva hodnotící komise složená z odborníků na péči o zeleň, životní prostředí, architekturu, urbanistiku a dalších oborů, která naši obec navštívila v červenci r. 2018.

 

Napsali o nás:

Nejlépe v republice se o zeleň stará Poříčí u Litomyšle

Starost o zeleň je lidem blízká, a proto zvítězili

Hejtman poděkoval všem starostům vítězných obcí Vesnice roku Pardubického kraje