Historický sklep

Obec Poříčí u Litomyšle v letech 2018 - 2019 provedla kompletní rekonstrukci historického sklepa v Poříčí u Litomyšle, který byl původně vystavěn asi v r. 1886 a sloužil jako chladírna masa. Za každého ročního období si drží svou stálou teplotu a vlhkost.

Byly provedeny vnější i vnitřní opravy sklepa včetně doprovodné zeleně a usazení mobiliáře, nicméně do původního rázu sklepa se nezasahovalo a při jeho vnějších opravách se použili i stávající pískovcové kameny.

Zastřešení vyčnívající části bylo zcela v dezolátním stavu a bylo nutné konstrukci krovu demontovat a objekt nově zastřešit. Průčelí vykazovalo trhliny a bylo nutné zdivo zpevnit a podchytit. Do horní části sklepa bylo vybudováno vnější schodiště. Byly osazeny nové vstupní dveře. Vnitřní část sklepa byla kompletně vyspravena a zpevněna a byla položena dlažba.

O budoucím využití sklepa není ještě rozhodnuto. V letní sezoně r. 2019 sloužil jako vinárna. Pro budoucí využití vnitřních prostor se nabízí muzeum našemu významnému rodákovi a ideovému vůdci selských bouří na Litomyšlsku v r. 1680 Matěji Abrahamovi. Současně by uvnitř mohla být expozice o rozdílném geologickém podloží v našem katastru, případně výchozí místo nové naučné stezky.

Článek "Nad historickým sklepem vznikla vyhlídka".

pozvánkapozvánka